2015 | Zahrada

... x
<>

Založení zahrady domu Starodružiníků

stupeň: studie

klient: Společenství domu Starodružiníků

autoři: František Štáfek, Martina Forejtová (a05 - atelier zahradní a krajinářské architektury)
spolupráce: Daniel Marko

Studie předkládá koncepci zkvalitnění obytného prostředí společných prostor domu v blokové zástavbě počátku minulého století. Současně prověřuje koncept postupné proměny charakteru vnitrobloku kontrolovaným propojením sousedících zahrad, které umožní jejich sdílené využívání a rozrůznění pro vhodné účely (jako odpočinkové a herní prostory různých charakterů, prostory pro komunitní pěstování, setkávání apod.). Návrh zakládá novou zahradu v místě zanedbaného hospodářského dvorku, zlepšuje její přístupnost ze společných prostor a revitalizuje klubovnu společenství, která bude nově s prostorem zahrady sousedit. Nová zahrada je koncipována pro víceúčelové a mezigenerační využití, pro odpočinek i sousedské setkávání. Záměr tak navazuje na tradici kulturního a společenského života původních obyvatel domu československých legionářů. Součástí projektu je také hospodárné řešení zadržování dešťové vody ze střech domu i ploch zahrady a řešení sanace vlhkosti sousedících suterenních prostor.