... x
<>

publikace, věnovaná koordinované výstavbě individuálního bydlení

autoři: Michal Kohout, František Štáfek, David Tichý, Filip Tittl

koordinace projektu:
František Štáfek, SUM. architekti

138 stran, 81 fotografií, 25 schemat

grafická úprava: Jakub Vysoký

Publikace byla vydána v nakladatelství Zlatý řez s finanční podporou Goldbeck Prefabeton, vydání podpořila Fakulta architektury ČVUT v Praze a UNIT architekti

ISBN 978-80-87068-11-3

v prodeji u autorů a v redakci nakladatelství

Publikace se věnuje celospolečensky závažnému tématu urbanistického kontextu a širších hospodářsko-společenských souvislostí výstavby individuálního bydlení, které představuje většinu dokončených bytových jednotek v České republice. Nabízí pohled na různé podoby individuálního bydlení pro různé charaktery současného vystavěného prostředí: od venkovského přes předměstské a příměstské až po městské.

Uvádí výhody, možnosti i úskalí koordinace tohoto druhu výstavby a je určena všem, kteří se na tomto typu výstavby podílí: představitelům veřejné správy, developerům, ale i široké veřejnosti, která o pořízení tohoto typu bydlení uvažuje.