... x
<>

Novostavba bytového domu, rekonstrukce a nástavba administrativní budovy
19500m2 užitné plochy

místo: Praha, ČR

stupeň: studie

projekční tým: Michal Kohout, František Štáfek (Jiran Kohout architekti)
vizualizace: Miroslav Hujer

Projekt řeší přeměnu bývalého výrobního areálu na polyfunkční areál s využitím pro bydlení, administrativu a obchod s cílem vytvořit živé prostředí s přirozeným prolínáním odlišných městských funkcí. Původní výrobní objekt je rekonstrukcí a dvoupodlažní nástavbou přeměněn na adminstrativní budovu, sousedící uliční proluku v severní části pozemku zaplní sedmipodlažní administrativní budova, rohová proluka je doplněna novým bytovým domem. Plocha vnitrobloku s parkovacími stáními je překryta střešní zahradou.