... x
<>

Návrh urbanistického řešení obytného souboru.

místo: Praha - Liboc

stupeň: studie v rámci spolupráce s architektonickou projekční kanceláří Markéty Cajthamlové

autorský tým: Markéta Cajthamlová, František Štáfek

Návrh obytného souboru rozšiřuje existující zástavbu viladomů k nábřeží Libockého rybníku a tvaruje ji okolo společného parku, v jehož středu je zachován původní statek. Domy jsou tak současně přirozeně orientovány ke středu původní libocké obce s dominantou kostela. Přes uvolněné vilové řešení jsou veřejné prostory tvarovány tradičně a srozumitelně uličními čarami. Chytré dopravní řešení umožňuje minimalizovat náklady na podzemní garáže a upřednostňuje bezpečné obytné prostředí pro pěší pohyb. Přestože jsou jednotlivé domy tvořeny kombinací pouze několika typů, výsledná hmotová skladba je rozmanitá, vzájemné posuny umožnují průhledy do přitažlivého okolí libockého rybníka pod oborou Hvězda.