... x
<>

Přestavba tovární haly na kancelářské a obchodní plochy
2800m2 užitné plochy

místo: Praha, ČR

stupeň: studie, dokumentace pro stavební povolení

projekční tým: František Štáfek, Michal Kohout, Josef Tlustý (Jiran Kohout architekti)