... x
<>

Studie železniční stanice Černošice

místo: Černošice, ČR

stupeň: architektonicko-urbanistická studie

zadavatel: Město Černošice

projekční tým: František Štáfek, Magdalena Šteflová, Stanislava Gregorová - SUM. architekti

Komplexní řešení prostoru stanice je vizí živého ohniska zahradního města. Přeložka krajské silnice a pěší zóna za výpravní budovou umožňují nahradit křižovatku s přejezdem novým náměstím s přechodem pro pěší a cyklisty. Široký podchod ve středu stanice propojuje město s řekou. Otevírá ho amfiteátrové schodiště s rampovými chodníky, jako místo setkávání, jehož organické tvarování srozumitelně organizuje složité prostorově omezené podmínky. Hlediště bezprostředně navazuje na budoucí hlavní náměstí a zpřístupňuje revitalizované koryto potoka. Výstup z podchodu k řece zachovává vzrostlou lípu a využívá opačného sklonu ulice ke zkrácení rampy. Schodiště na nástupiště prosvětluje a opticky zkracuje podchod. Krytá uložení kol oživují a otevírají podchody, současně odlehčují omezený prostor chodníků. Úpravy hran ulic rozšiřují chodníky, stání K+R jsou situována mimo stísněnou část. Prosklené výtahy zajišťují pohodlný bezbarierový přístup.

Nástupiště jsou bezpečně čitelně oddělena od sousedících chodníků, současně na ně přirozeně navazují a začleňují stanici do města bez nadužívání barier zábradlí, vyrovnávacích zídek a ramp. Oddělení je formou širší škály prvků, od vyrovnávacích pobytových stupňů s vodícím zábradlím přes zeleň, osvětlení, cykloparkování až po zahrazovací sloupky a krátké segmenty zábradlí.

Stará černošická výpravní budova je pietně obnovena částečnou rekonstrukcí a replikou do nové výšky nástupiště. Nová víceúčelová zastřešení pro čekání cestujících a parkování jízdních kol evokují parkové pergoly a altány jako neformální místa setkávání. Nepravidelné rozmístění subtilních sloupků a skryté odvodňovací žlaby okapových říms odlehčují konstrukci, spolu s popínavou zelení ji přibližují lesní krajině.

Pro pochozí povrchy je použita nepravidelně štípaná velkoformátová kamenná dlažba, nové pohledové železobetonové konstrukce jsou popnuty zelení a nepravidelně otryskány městským znakem čtyřlístku, který jako motiv dále pokračuje na prosklení výtahů.