... x
<>

Koncept stylových kolekcí a systému typů pro koordinovanou výstavbu individuálního bydlení

stupeň: studie konceptu

klient: Goldbeck Skeletsystem,
Goldbeck prefabeton s.r.o.

autoři: František Štáfek, SUM. architekti

Projekt navrhuje flexibilní systém typových domů, které umožňují vysokou míru individualizace uživateli při zachování harmonické jednoty celku, formou výběru ze stylových kolekcí. Řešení dovolují široké uplatnění v různých způsobech zapojení do zástavby a velkou variabilitu vnitřních prostorových uspořádání.
Dispoziční řešení jsou založena na velkorysém obytném prostoru, navazujícím na venkovní pobytovou terasu. Vyvážené řešení vztahu k veřejnému prostranství usiluje o živé a obytné prostředí. Racionálně navržené společné prostory propojují obytné místnosti s optimálními velikostmi a proporcemi.
Tvarově jednoduchý výtvarný koncept dovoluje aplikaci na různé typy domů a proměnlivá dispoziční řešení, současně srozumitelně podporuje rozdílnost charakterů veřejných a soukromých prostor.