... x
<>

Dostavba historického centra města Starý Plzenec

místo: Starý Plzenec

stupeň: architektonicko-urbanistická studie - soutěž, 1. místo

projekční tým: František Štáfek, Maxim Petricov, Stanislava Gregorová

Nová západní fronta rozšiřuje náměstí do velkorysého obdélného prostoru, špalíček veřejných budov v jeho středu vymezuje klidovou pěší zónu. Rozšířený profil Smetanovy ulice akcentuje špalíček s komunitním centrem, zmírňuje dopravní zátěž širokými chodníky s parkovacími pásy a stromy. Dva obytné dopravně zklidněné městské bloky odlišných charakterů dále odlehčují Smetanovu ulici pěší i pohledovou prostupností. Nabízí diverzitu stavebních i investičních forem od bytových domů po městské individuální bydlení s různou mírou sdílení parkování, dalšího vybavení včetně živého parteru. Doprava v klidu je řešena nenáročně na terénu a krytých přízemních garážích pod domy. Částečně obnovená struktura zemědělských usedlostí v severním bloku je transformována dostavbami do intimních poloveřejných uliček, které zpřístupňují vnitroblokovou zahradu s vícefunkčním hřištěm Sokola. Její vstup je tvořen nádvořím městského seniorského bydlení. Stavební formy respektují historické centrum bohatou soudobě interpretovanou střešní krajinou.