2017 | Na Vyhlídce

... x
<>

Rozvojová lokalita bývalých kasáren v Postoloprtech

150 obyvatel, 49 bytů, 2 ha

místo: Postoloprty, ČR

stupeň: urbanistická studie

klient: Písky - J. Elsnic s.r.o.

projekční tým: František Štáfek, Magdalena Šteflová, Stanislava Gregorová - SUM. architekti

Ulice na hraně svahu doplňuje kamenné prostředí historického centra Postoloprt o zážitek otevřené nezastavěné krajiny. Nová veřejná prostranství svým živým tvarováním odráží polohu místa na rozhraní města s krajinou. Jejich významnější místa jsou posilována vyšší mírou využití, naproti tomu vnitřní ulice mají přirozeně intimní obytný charakter a jsou řešené jako obytné. Dosud odloučený vstup do území ze severovýchodu je velkoryse otevřen do vstupního plácku, který středem sousedství pokračuje ke škole. Zástavba souvisle zastavěným přízemím charakterově navazuje na sousedící řadové domy a historické centrum, ve vyšších patrech svou větší pohledovou prostupností odráží nedaleké vilky za školou. Rozvržení do tří městských bloků dovoluje vysokou univerzalitu prostředí při zachování základního charakteru. Rozhraní veřejných prostranství je oživováno předzahrádkami různých forem. Intimita soukromých částí pozemků je chráněna umístěním domů na hranicích pozemků, jejich tvarováním a dalšími dělícími prvky. Větší zastavěnost přízemí umožní při stejném množství podlažních ploch nižší průměrnou podlažnost a díky ní volnější výhledy do krajiny sousedům. Rozmanitost stavebních typů přináší hlavní kvality individuálního bydlení ve městě – autonomii a soukromí. Současně také přinese postupné přípravě záměru flexibilitu a udržitelnost. Vedle běžných forem rodinných domů různých velikostí jsou navrhovány také různé hybridní druhy, úspěšně kombinující výhody rodinných domů s výhodami bytových domů.