... x
<>

Návrhy prototypů zastavovacích systémů

stupeň: studie

autorský tým: František Štáfek, Michal Kohout (Jiran Kohout architekti)
vizualizace: Petr Matějka

Návrhy prototypů zastavovacích systémů a vzorových řešení obytných domů pro Iráckou republiku prověřují možnosti typologie individuálního bydlení s vlastními vstupy pro vyšší městské hustoty zastavění. Vnitřní prostorové řešení novodobě navazuje na tradiční atriové domy subtropického klimatu s doplněním společného intimního vnitrobloku. Variantní forma bytového domu nabízí možnost flexibilního členění na různé velikosti jednotek. Různé způsoby koordinace výstavby řeší koexistenci obchodního přízemí a společného parkování v suterenním podlaží nebo formou krytých společných stání v parteru vnitrobloku.
Architektura a hmotové řešení volně navazuje na tradiční prvky domů arabských subtropických kultur - úzké uličky chránící před sluncem, oživované arkýři s dřevěnými výplněmi, umožnující větrání i chráněný kontakt s veřejným prostorem.