... x
<>

Návrh nové městské čtvrti

místo: Praha 6 - Ruzyně, ČR

stupeň: urbanistická studie - soutěž

autorský tým: Michal Kohout, František Štáfek, Patrik Hocke, Barbora Mikitová, Pavel Buryška, Petr Preininger (Jiran Kohout architekti)

Návrh řeší novou obytnou čtvrť tradičním vymezením páteřní struktury veřejného prostoru a členěním na sousedství odlišných charakterů. Jejich míra regulace je navržena flexibilně ve více stupních tak, aby mohla reagovat na různé velikosti a potřeby investičních záměrů.
Širší nabídku charakterů veřejných prostor různých typů (parky městské i přírodní, uličky i městský bulvár s alejí, náměstí školní i nádražní) doplňuje rozmanitost způsobů zástavby a různých obytných typologií (od různých druhů individuálního městského bydlení s vlastními zahrádkami a vstupy až po různé formy bytových domů).