... x
<>

Územní studie veřejných prostranství města Černošice
7300 obyvatel, 9,06 km²

místo: Černošice, ČR

stupeň: územní studie

zadavatel: Město Černošice

projekční tým: František Štáfek, Magdalena Šteflová, Stanislava Gregorová, Karel Schwarz, Lukáš Rehberger - SUM. architekti

Vize rozvoje veřejných prostranství Černošic:

  • kultivace atraktivního obytného prostředí, spojujícího intimitu zahradní čtvrti s živostí maloměsta a spádové obce,

  • chytrý rozvoj v limitech stávajících veřejných prostranství, umožňující jejich postupnou kultivaci

  • zhodnocení rekreačního potenciálu pro Prahu

Vize je rozvíjena celkovou koncepcí a formou lokálních intervencí konkretizována na vybraných nejdůležitějších problémových místech města.