... x
<>

Návrh nové městské čtvrti

30000 obyvatel, 210 ha

místo: Praha 10 - Bohdalec, Slatiny, ČR

stupeň: urbanistická studie

zadavatel: Městská část Praha 10

zpracovatel: Jiran a partner architekti, SUM. architekti

zpracovatelský tým: Zdeněk Jiran, František Štáfek, Petr Máša, Milan Němec, Růžena Šenoldová, Jiří Müller, Zdeněk Hromádka, Eva Ježdíková, Vít Rýpar, Lucia Valková, Helena Zapletalová, Jan Zrzavý

Návrh transformuje odloučenou lokalitu vnitřní periferie Prahy na novou obytnou čtvrť, integrovanou do struktury veřejných prostranství města. Nadmístní systém propojení krajiny ve městě formou lineárních parků buduje novou kvalitu lokality i několika městských částí. Jeho součástí jsou velkorysé parkové úpravy s veřejnými sportovišti, nahrazující stávající periferní uzavřené sportovní areály. Dva přestupní dopravní uzly železničních zástávek Eden a Strašnice-Zahradní město zajištují vynikajcí dopravní spojení s centrem města a jsou tak iniciačními body rozvoje nové městské struktury, překonávající bariery dopravních staveb. V jejím těžišti je navrhován nový park s obnoveným přírodním charakterem Slatinského potoka s novým jezírkem. Hierarchizovaná veřejná prostranství člení jednotící strukturou části různých charakterů, integrují plnohodnotnou městskou čtvrť s mixem funkcí, včetně prostor pro vzdělání, kulturu a dalšího veřejného vybavení. Široká škála typů zástavby dává důraz na podporu různých forem městského individuálního bydlení, jako alternativy bydlení v příměstských oblastech a centrlních částech města. Politika a strategie rozvoje území zahrnuje také podporu širší škály způsobů výstavby, včetně občansky iniciovaných a participativních způsobů jako základních kamenů budování indentity místa.