... x
<>

Dostavba západní části městské části Praha Nebušice

780 obyvatel, 52 ha

místo: Praha Nebušice, ČR

stupeň: urbanistická studie

zadavatel: Městská část Praha Nebušice

projekční tým: František Štáfek, Helena Zapletalová, Karolína Vojáčková, Thu Hang Tran, Kristýna Rajdlová, Magdalena Šteflová, Zuzana Kopecká - SUM. architekti

Návrh rozvíjí otevřenou příměstskou zemědělskou krajinu jako hlavní hodnotu místa. Nová záhumenní cesta spojuje lesy přírodního parku a spolu s dalšími krajinnými prvky moderuje měkké rozhraní sídla s krajinou. Travnatá údolnice přechází v polosuché poldery, formující velkorysou sjednocující náves nového sousedství. Rozsah zástavby respektuje limity veřejné infrastruktury a plánované přistávací dráhy letiště, současně podporuje prostup krajiny do sídla. Kompaktnější způsoby zástavby, navazující na sousedící historické jádro, chrání volnou krajinu před dalšími zábory, současně přirozeně posilují hierarchii veřejných prostranství. Ta jsou přímo zapojena do stávající struktury a navazují na obnovené cesty v krajině. Namísto posílení stávajícího převažujícího charakteru zástavby zahradního města, kterou jsou Nebušice snadno zaměnitelné s jiným předměstím, návrh přednostně rozvíjí jedinečnost místa - navazuje na sousedící heterogenní zástavbu, reaguje citlivě na různorodou morfologii terénu i polohu ve struktuře veřejných prostranství a současně formuje živé rozhraní s krajinou. Navrhované způsoby zástavby vždy nesou základní znaky individuálního bydlení, zvolená širší škála jeho stavebních forem posílí udržitelnost rozvojového projektu ia vytvoří podmínky pro žádoucí sociální diverzitu.