... x
<>

Urbanistická studie okolí metra Strašnická

místo: Strašnice, Praha, ČR

stupeň: urbanistická studie

zadavatel: Městská část Praha 10

projekční tým: František Štáfek, Magdalena Šteflová, Stanislava Gregorová - SUM. architekti

Návrh řeší ve třech časových horizontech postupnou kultivaci okolí metra Strašnická jako přirozeného centra Strašnic:

1) V nejbližším výhledu jsou dva zarostlé parčíky proměněny na dvě místa setkávání protichůdných charakterů: pobytovou terasu s občerstvením u dopravního přestupního uzlu a intimní vnitroblokovou zahradu s hřištěm. Víceúčelový objekt komunitního centra vymezí uliční prostor a poskytne kryté přístřeší trhům nebo občasným obchodům.

2) Plánované rekonstrukce školy a tramvajové trati umožní obnovu místa - školní zahrada je zpřístupněna veřejnosti v časově omezeném režimu, terénní bariery jsou odstraněny spojitou plochou s jednotným povrchem, který zapojí dopravní prostor ulice V Olšinách do zklidněného náměstí. Nové úrovňové přechody pro pěší nahradí podchod a přispějí k propojení s územím Starých Strašnic. Nové dočasné stavby aktivují prostor jako náhrada chybějícího parteru náměstí.

3) V dlouhodobém horizontu je dostavbou chybějících průčelí založeno nové hlavní Strašnické náměstí, scelující dosud rozdělené území. Jeho dominantami se stávají stará budova školy a Bečvářův statek, namísto výstupu z metra, který je přirozeně začleněn do parteru nových budov.