... x
<>

Novostavba bytového domu s garážemi a obchodními jednotkami
299 bytů, 31500 hrubé plochy

místo: Praha, ČR

stupeň: úprava ÚP, EIA, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení

klient: AFI Europe

autorský tým: Michal Kohout, František Štáfek, Adrian Ewig – Jiran Kohout architekti

stavebně-technické řešení, HIP: Zbyněk Ransdorf, Luboš Hýbner (AED a.s.)

Členění do tří severojižních křídel citlivě reaguje na hlukové zatížení železniční trati. Současně reflektuje snahu o optimální orientaci ke slunci a pohledové propojení ulice i bytů se zeleným svahem parku Vítkov. Zatímco obchodní parter respektuje tradiční vymezení veřejného prostoru pražského Karlína, tvar každého křídla nadzemních obytných podlaží individuálně využívá dostupný prostor hranic městského bloku. Dvě intimní vnitřní zahrady výškovým členěním využívají střešní terasy nad obchodním parterem. Horní ustupující podlaží opticky snižují výšku a nabízí velkorysé terasy s výhledem na město a park. Společné vybavení s bazénem a miniškolkou doplňuje poloveřejný park s obnovenou hřbitovní kapličkou.